KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION 

Kontakta oss


Vill du veta mer om vår kalender är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via formuläret.


Har du eller en anhörig till dig fått en Tydlig Kalender och behöver support är du välkommen att ta kontakt med oss. Kolla gärna på tutorials och manualer här på hemsidan. Där har vi samlat svar på de flesta vanliga frågor kring produkten.

 
 
 
 
 

Information om GDPR


Som användare av Tydlig Kalender Pro kan du, om du väljer att använda online-kalendern, att anförtro oss dina personuppgifter. Vi vill tacka dig för att du litar på oss, samt försäkra dig om att vi kommer att hantera dessa uppgifter ansvarsfullt och på ett sätt som följer den rådande lagstiftningen. Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy i enlighet med GDPR för att säkerställa att din privata information är skyddad på bästa möjliga sätt.


Vad är GDPR?
Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras, lagras och spridas. GDPR innehåller dataskyddsprinciper och krav som måste följas i hanteringen av personuppgifter. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar och att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används, också om det sker i ett annat land. GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.


Vad räknas som personuppgifter?
Personuppgifter omfattar alla typer av information som kan identifiera en levande enskild person. Det omfattar bl.a. namn, adress, telefonnummer, personnummer, fotografier, kortnummer och hälsouppgifter. Kort sagt allt du lägger in i din kalender.


När är vi personuppgiftsansvariga?
Br Ström AB som driver tydligkalender.nu är personuppgiftsansvarig mot dig som vår kund, och för de personuppgifter som du ger oss när du beställer vår tjänst. Vi fungerar som personuppgiftsansvarig i ansvaret för dessa uppgifter. Vi övervakar inte information som du har lagrat i din kalender. Det är ditt eget ansvar att rätta dig efter GDPR och att ta reda på om du behöver ingå ett dataskyddsavtal med oss. GDPR omfattar inte hantering av personuppgifter i personliga syften, t.ex. att du har din personliga kalender hos oss. Kunder som bor i EU har allmolnlagrad kalenderinformation lagrad i ett datacenter i Danmark som också följer GDPR.